Ram Bhakt Hanuman Logo

श्री राम भक्त हनुमान

http://www.ramhanuman.in/

English Website हनुमानजी श्री राम पूजन विधि


श्री राम १०८ नामावली

1 ॐ राम रामाय नमह:
2 ॐ राम भद्राया नमह:
3 ॐ राम चंद्राय नमह:
4 ॐ राम शाश्वताया नमह:
5 ॐ राजीवलोचनाय नमह:
6 ॐ वेदात्मने नमह:
7 ॐ भवरोगस्या भेश्हजाया नमह:
8 ॐ दुउश्हना त्रिशिरो हंत्रे नमह:
9 ॐ त्रिमुर्तये नमह:
10 ॐ त्रिगुनात्मकाया नमह:
11 ॐ श्रीमते नमह:
12 ॐ राजेंद्राय नमह:
13 ॐ रघुपुंगवाय नमह:
14 ॐ जानकिइवल्लभाय नमह:
15 ॐ जैत्राय नमह:
16 ॐ जितामित्राय नमह:
17 ॐ जनार्दनाय नमह:
18 ॐ विश्वमित्रप्रियाय नमह:
19 ॐ दांताय नमह:
20 ॐ शरणात्राण तत्पराया नमह:
21 ॐ वालिप्रमाथानाया नमह:
22 ॐ वाग्मिने नमह:
23 ॐ सत्यवाचे नमह:
24 ॐ सत्यविक्रमाय नमह:
25 ॐ सत्यव्रताय नमह:
26 ॐ व्रतधाराय नमह:
27 ॐ सदाहनुमदाश्रिताय नमह:
28 ॐ कौसलेयाय नमह:
29 ॐ खरध्वा.सिने नमह:
30 ॐ विराधवाधपन दिताया नमह:
31 ॐ विभीषना परित्रात्रे नमह:
32 ॐ हरकोदांद खान्दनाय नमह:
33 ॐ सप्तताला प्रभेत्त्रे नमह:
34 ॐ दशग्रिइवा शिरोहराया नमह:
35 ॐ जामद्ग्ंया महादर्पदालनाय नमह:
36 ॐ तातकांतकाय नमह:
37 ॐ वेदांतसाराय नमह:
38 ॐ त्रिविक्रमाय नमह:
39 ॐ त्रिलोकात्मने नमह:
40 ॐ पुंयचारित्रकिइर्तनाया नमह:
41 ॐ त्रिलोकरक्षकाया नमह:
42 ॐ धंविने नमह:
43 ॐ दंदकारंय पुण्यक्रिते नमह:
44 ॐ अहल्या शाप शमनाय नमह:
45 ॐ पित्रै भक्ताया नमह:
46 ॐ वरप्रदाय नमह:
47 ॐ राम जितेंद्रियाया नमह:
48 ॐ राम जितक्रोधाय नमह:
49 ॐ राम जितामित्राय नमह:
50 ॐ राम जगद्गुरवे नमह:
51 ॐ राम राक्षवानरा संगथिने नमह:
52 ॐ चित्रकुउता समाश्रयाया नमह:
53 ॐ राम जयंतत्रनवरदया नमह:
54 ॐ सुमित्रापुत्र सेविताया नमह:
55 ॐ सर्वदेवादि देवाय नमह:
56 ॐ राम मृतवानर्जीवनया नमह:
57 ॐ राम मायामारिइचहंत्रे नमह:
58 ॐ महादेवाय नमह:
59 ॐ महाभुजाय नमह:
60 ॐ सर्वदेवस्तुताय नमह:
61 ॐ सौम्याय नमह:
62 ॐ ब्रह्मंयाया नमह:
63 ॐ मुनिसंसुतसंस्तुतया नमह:
64 ॐ महा योगिने नमह:
65 ॐ महोदराया नमह:
66 ॐ सच्चिदानंद विग्रिहाया नमह:
67 ॐ परस्मै ज्योतिश्हे नमह:
68 ॐ परस्मै धाम्ने नमह:
69 ॐ पराकाशाया नमह:
70 ॐ परात्पराया नमह:
71 ॐ परेशाया नमह:
72 ॐ पारगाया नमह:
73 ॐ पाराया नमह:
74 ॐ सर्वदेवात्मकाया परस्मै नमह:
75 ॐ सुग्रिइवेप्सिता राज्यदाया नमह:
76 ॐ सर्वपुंयाधिका फलाया नमह:
77 ॐ स्म्रैता सर्वाघा नाशनाया नमह:
78 ॐ आदिपुरुष्हाय नमह:
79 ॐ परमपुरुष्हाय नमह:
80 ॐ महापुरुष्हाय नमह:
81 ॐ पुंयोदयाया नमह:
82 ॐ अयासाराया नमह:
83 ॐ पुरान पुरुशोत्तमाया नमह:
84 ॐ स्मितवक्त्राया नमह:
85 ॐ मितभाश्हिने नमह:
86 ॐ पुउर्वभाश्हिने नमह:
87 ॐ राघवाया नमह: 88 ॐ अनंतगुना गम्भिइराया नमह:
89 ॐ धिइरोत्तगुनोत्तमाया नमह:
90 ॐ मायामानुश्हा चरित्राया नमह:
91 ॐ महादेवादिपुउजिताया नमह:
92 ॐ राम सेतुक्रूते नमह:
93 ॐ जितवाराशये नमह:
94 ॐ सर्वतिइर्थमयाया नमह:
95 ॐ हरये नमह:
96 ॐ श्यामानगाया नमह:
97 ॐ सुंदराया नमह:
98 ॐ शुउराया नमह:
99 ॐ पितवाससे नमह:
100 ॐ धनुर्धराया नमह:
101 ॐ सर्वयज्ञाधिपाया नमह:
102 ॐ यज्वने नमह: 103 ॐ जरामरनवर्जिताया नमह:
104 ॐ विभिषनप्रतिश्थात्रे नमह:
105 ॐ सर्वावगुनवर्जिताया नमह:
106 ॐ परमात्मने नमह:
107 ॐ परस्मै ब्रह्मने नमह:
108


राम नवमी पर कैसे करे पूजा जाने विधि
भगवान श्री राम की महिमा
श्री राम आरती हिन्दी में पढ़े
श्री राम चालीसा पाठ
कैसे राम से बड़ा राम का नाम है
श्री राम के मुख्य प्रसिद्ध मंदिर
हनुमान जी के प्रसिद्ध मंदिर